آسیب شناسی تربیت اخلاقی (تربیت تحمیلی)
57 بازدید
محل نشر: معرفت » فروردین 1386 - شماره 112 » (12 صفحه - از 17 تا 28)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تربیت اخلاقی بخش قابل توجهی از برنامه ها و فعالیت های تربیتی ما را در خصوص نسل آینده به خود اختصاص داده است. در عین حال، این ساحت از تربیت نیز همچون دیگر ساحت ها، از بروز آفت ها و آسیب هایی که در روند آن اختلال ایجاد می کند، در امان نیست. نوشتار حاضر در پی آن است که «تربیت تحمیلی» را به عنوان مانع و آفتی در مسیر تربیت صحیح اخلاقی مورد بررسی قرار داده، با ارائه تعریفی از آن، برخی از نمودها و جلوه های آن را ترسیم نماید. همچنین با بازشناسی عوامل و ریشه های تحقق تربیت تحمیلی، آثار و پیامدهای آن را مورد توجه قرار داده و در پایان نیز راه کارهایی برای مقابله با آن ارائه دهد. کلیدواژه ها: تربیت اخلاقی، آسیب شناسی، تربیت تحمیلی، الگوبرداری ناصحیح، خودرأیی، شتاب زدگی.